Technology Sandbox – ABOUT

Unified API – Technology Sandbox

Skalowalny program akceleracyjny oparty na technologii akceleracyjnej, umożliwiającej walidację rozwiązań ICT w środowisku testowym oraz automatyzację procesu integracji i wdrożeń dla instytucji publicznych z obszaru finansów, energetyki i cyfryzacji.

Praktyka rynkowa krajów takich jak Wielka Brytania, Singapur, Australia czy Szwajcaria pokazuje że wprowadzenie w tych krajach technology sandbox pozwoliło rozwinąć wiele innowacyjnych firm przy jednoczesnym uzgodnieniu adekwatnych ram regulacyjnych.

Żródło: Basel Committee on Banking Supervision Implications of fintech developments for banks and bank supervisors – February 2018
https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf

Akceleracja

Akcelerator będzie pełnił funkcję wydzielonego centrum innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji innovation facilitation. Praktyka taka z powodzeniem jest stosowana przez czołowe podmioty biznesowe działające w obszarach wysokich technologii.

Jednym z głównych czynników świadczących o unikalności Technology Sandbox jest odejście od standardowo rozumianej formuły akceleratora. W miejsce standardowych tematyk takich jak pitching czy market seizing, opisywany program akceleracyjny skupia się na tematyce bliskiej rynkowi – budowie uzasadnienia biznesowego (business case) dla wdrożenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez zespoły interdyscyplinarne.

Program oparty jest o zastosowanie technologii akceleracyjnej, która pozwala na rozwiązanie wielu problemów natury regulacyjno-technologicznej, z którymi muszą się zmagać zespoły programistyczne, a które nie są podstawowym problemem adresowanym przez te start-upy.

Technologia

Unified API – Technology Sandbox – Platform as a Service – otwarty standard umożliwi szybką, sprawną i bezpieczną wymianę informacji między podmiotami.

Korzyści:

 • przyspieszy integrację – wdrażanie innowacji w Polsce w sektorze finansowym, energetycznym i nie tylko
 • zapewni bezpieczeństwo danych i zgodność z dyrektywami europejskimi (np. RODO, PSD2)
 • ułatwi współpracę ze start-upami
 • zapewni niezbędną technologię
 • stworzy Market Place dla innowacyjncyh firm w łańcuch wartości dodanej ekonomii API

Integracja danych

SANDBOX z wbudowanymi narzędziami integracji oraz zaawansowanym API (application programming interface) rozwiąże problem braku kompatybilności pomiędzy różnymi systemami wytworzonymi przez różne firmy dzięki unifikacji metody komunikowania się tych systemów. Używając SANDBOX jako warstwy pośredniczącej unikamy „Vendor Lock-in”, bo w każdej chwili jako klienci możemy podmienić swojego zewnętrznego dostawcę oprogramowania bez zmian w kodzie samej aplikacji.

Blockchain
Istotnym elementem w SANDBOX będzie też wykorzystanie Blockchain jako jednej ze standardowo oferowanych usług, która zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo i stabilność przy tworzeniu np. automatycznych kontraktów, albo dzienników audytu dostępu do danych osobowych potrzebnych np. przy RODO.

Programming framework
UnifiedAPI Technology SANDBOX, odpowiada na typowe antywzorce architektoniczne, promując dobre praktyki programistyczne, dostarcza rozwiązania technologiczne możliwie kompensujące braki w biznesowych specyfikacjach produktów i ułatwi integrację z systemami posługującymi się złożonymi API i SDK – dostarczając proste w obsłudze narzędzia GUI dla programistów. Takie rozwiązanie, zapewniające odpowiednie narzędzia i dające kompatybilność z regulacjami rozwiąże typowe problemy przy projektach związane z kwestiami R&D i ułatwi szybkie prototypowanie i wdrażanie rozwiązań.

Typowe i główne antywzorce architektoniczne, na które odpowiadamy przez SANDBOX:

  • —  brak dokumentacji wytworzonego rozwiązania
  • — zmiany zakresu w trakcie wytwarzania oprogramowania
  • — rotacja w zespołach i różne standardy kodowania
  • — tworzenie licznych, niepotrzebnych komponentów systemu, które są nadbudowywane, zmieniane, usuwane

W ramach SANDBOX będą wykorzystane mechanizmy wymuszające na programistach ciągłe tworzenie dokumentacji i utrzymywanie jakości kodu, która sprawi, że nawet po zakończeniu prac R&D prototyp będzie nadawał się do wdrożenia produkcyjnego. Dobre praktyki przyspieszą proces developmentu i ograniczą, albo wyeliminują zaniedbania.

Global perspective

Innovation facilitators
Innovation hub Accelerator Regulatory sandbox
A place to meet and exchange ideas "Boot-camp" for start-ups, culminating in a pitch presentation Testing in a controlled environment, with tailored policy options
Australia ASIC ASIC ASIC
Belgium NBB/FSMA
ECB SSM
France ACPR/AMF BDF
Germany BaFin
Italy BOI
Honk Kong SAR HKMA HKMA HKMA/SFC/IA
Japan BoJ/FSA
Korea FSC FSC
Luxembourg CSSF
Netherlands DNB/AFM DNB/AFN
Poland FSA UnifiedAPI
Singapore MAS MAS MAS
Switzerland Finma Finma
United Kingdom BoE/FCA BOE FCA

Żródło: Basel Committee on Banking Supervision Implications of fintech developments for banks and bank supervisors – February 2018 https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf

Celem projektu jest promocja marki UnifiedAPI na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu "Polskie Mosty Technologiczne".

Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

 • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji
 • Przychody ze sprzedaży produktów (usług/technologii) na eksport